คณะผู้บริหาร

นางสาวปฐมาพร บัวมาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0805982663
อีเมล์ : pathamaphon2526@gmail.com