ภาพกิจกรรม
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 งานทันตกรรม โรงพยาบาลวังวิเศษ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนทุกชั้นเรียนและทาฟลูออไรด์แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนบ้านเขาโอน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2565,13:26   อ่าน 134 ครั้ง